Onze school

We willen allemaal, dat basisschool Mijn Spoor voor iedereen een prettige school is, waar je graag bent en waar je succes haalt in leren en werken, want:

 

  • wij willen een sfeer van wederzijds respect en vertrouwen
  • wij willen een prettige, veilige en een stimulerende speelleer- en onderwijssituatie
  • wij willen de veiligste plek in de wijk zijn, waarbij een sterke verbinding MET de wijk is

 

Wij willen kwalitatief goed en passend onderwijs waarbij de kinderen cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden verder ontwikkelen, waardoor zij groeien tot verantwoordelijke burgers in de maatschappij. De ouders en kinderen zijn hierbij een volwaardige partner.

Veiligheid

We willen allemaal, dat basisschool Mijn Spoor voor iedereen een prettige school is, waar je graag bent en waar je succes haalt in leren en werken.

Verantwoordelijkheid

Wij willen kwalitatief goed en passend onderwijs waarbij de kinderen cognitieve en sociaalemotionele vaardigheden verder ontwikkelen, waardoor zij groeien tot verantwoordelijke burgers.

Verbinding

Samen spelen, samen werken en samen leven zien wij als basis voor een optimaal leef- en werkklimaat, waarbij ouders, kinderen en personeel de verbindende factor zijn.