Startklas

Wat is de startklas?

De startklas is bedoeld voor vierjarige leerlingen die specifieke onderwijs- en/of ondersteuningsbehoeften hebben. Dit kan te maken hebben met het leren, met het gedrag of met de sociaal emotionele ontwikkeling.

Hoe gaat dat op B.S. “Mijn Spoor”?

Voordat uw kind start in de startklas van B.S. “Mijn Spoor” heeft u natuurlijk eerst een informatief gesprek op de school. Ilona, de directrice, vertelt u dan alles over de school zodat u precies weet wat u kunt verwachten. Er wordt ook nog een intake gepland met de intern begeleider, juf Mariëlle. Zij zorgt ervoor dat de medewerkers van de startklas goed weten wat voor uw kind nodig is zodat het een fijne start kan maken.

Hoe wordt er gewerkt in de startklas op B.S. “Mijn Spoor”

Als uw kind mag starten in de startklas wordt er eerst goed gekeken wat uw kind nodig heeft. Natuurlijk weten we al veel van de voorschoolse voorziening maar we willen uw kind zelf ook goed leren kennen. We nemen daarvoor twee weken de tijd.

Groep 1

Welkom in groep 1

Wanneer uw kind 4 wordt zal hij/zij in groep 1 komen; dit is zijn/haar eerste kennismaking met de basisschool. We zullen er dus alles aan doen om uw kind op zijn gemak te stellen en hem/haar geleidelijk te laten wennen aan de groep. We besteden veel aandacht aan het welbevinden van uw kind want immers, alleen als je je prettig voelt, kom je tot leren. In een speelse uitdagende leeromgeving zal uw kind allerlei doelen bereiken die horen bij groep 1. Op rekengebied werken we o.a. aan tellen, cijferherkenning, kennis van begrippen zoals b.v. meer, minder en evenveel, lengte, gewicht en sorteren.
Op taalgebied besteden we aandacht aan woordenschat, rijmen, tegenstellingen, klanken en verhaalbegrip.
Dit alles wordt op een speelse manier aangeboden met de kleutermethode: Onderbouwd.
Dit is een jaarlijks lesprogramma en leerlingvolgsysteem waarin we gedurende het schooljaar de ontwikkeling van de kinderen volgen. Handpoppen en gebruik van concreet materiaal spelen hierin een grote rol. Ook bewegend leren vinden wij belangrijk; jonge kinderen doen allerlei ervaringen op middels beweging.
Op sociaal gebied laten we de kinderen allerlei ervaringen opdoen om op een fijne manier met elkaar om te gaan. Het geven van zelfvertrouwen en het steeds zelfstandiger worden is hierbij een van onze uitgangspunten. 

 

Groep 2

Welkom in groep 2.

Kinderen die in groep 2 komen zijn het ritme van het onderwijs al gewend. De kinderen kennen de meeste regels en afspraken. Na de zomervakantie komen de kinderen meestal allemaal enthousiast naar school en voelen zich al heel groot in groep 2 ‘want ze weten alles al’.

Toch werken we ook in groep 2 de eerste weken aan het kennismaken met elkaar. We doen allerlei oefeningen en spelletjes waarin de kinderen elkaar leren kennen maar ook de juf(fen) leren kennen. Kinderen stellen zich voor en ontdekken vaak nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. Belangrijk vind ik het dat de kinderen weten dat iedereen anders is, en dat dat fijn is. De kinderen leren elkaar respecteren en accepteren. Ik ben ervan overtuigd dat als je je fijn en veilig voelt, je goed kan leren en fouten durft te maken.

In groep 2 werken we aan motorische vaardigheden: werken met constructiemateriaal en fijne motorische vaardigheden zoals tekenen, knippen, kralen rijgen enz. Kinderen mogen vrij werken maar krijgen ook opdrachten. Rekenen en taal komen aan de orde, hierbij werken we langzaam aan een goede aansluiting naar groep 3. Uiteraard zijn er ook kinderen die hun talent op muziek willen ontwikkelen. Iedere dag doen we hier iets aan en 1 keer in de 2 weken komt een muziekdocent muziekles geven. Trainen van het geheugen van een kind komt aan de orde bij het onthouden van liedjes en versjes, voorlezen en navertellen van een verhaal, tevens krijgen de kinderen regelmatig mondelinge opdrachten die ze moeten vervullen. Dagen van de week worden iedere dag benoemd om natuurlijk te onthouden. Belangrijk is de algemene ontwikkeling van een kind, dit komt de hele dag aan de orde en past bij het thema waaraan we werken b.v. de 4 seizoenen, familie, beroepen, ruimtevaart, ridders enz. Bij deze thema’s leren de kinderen heel wat nieuwe woorden en zinnen maken m.b.v. de nieuwe woorden.

Er is heel wat te doen in groep 2 en trots ben ik als de kinderen op het einde van het schooljaar aangeven dat het heel fijn is geweest.

Groep 3

Welkom in groep 3.

 

Groep 4

Welkom in groep 4.

Groep 5

Welkom in groep 5.

 

Groep 6

Welkom in groep 6.

Groep 7

Welkom in groep 7.

Groep 8

Welkom in groep 8.