Onderwijs

Ons onderwijs richt zich op de cognitieve, sociale en brede ontwikkeling van de leerlingen. Daartoe bieden we een passend aanbod aan dat dekkend is voor de kerndoelen en de referentieniveaus taal en rekenen. Ons aanbod is evenwichtig verdeeld over de leerjaren, sluit aan bij de kenmerken van onze leerlingen en bereidt hen voor op het vervolgonderwijs.

We verdelen onze tijd over de volgende ontwikkelingsgebieden :

· Cognitieve ontwikkeling

· Motorische ontwikkeling

· Kunstzinnige Oriëntatie

· Sociaal- emotionele ontwikkeling

We zorgen voor een veilige, uitdagende en boeiende omgeving waarin de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Om tot ontplooiing te kunnen komen zijn kennis en vaardigheden nodig. Wij bieden de kinderen de mogelijkheid om zich in alle gebieden te ontwikkelen en vaardigheden eigen te maken, gebruikmakend van actuele methodieken. Verder creëren wij een pedagogisch klimaat waarin veiligheid, respect, vertrouwen, open communicatie, betekenisvol leren, samenwerken, open omgaan met elkaar centraal staan.

Het onderwijsaanbod wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. We werken handelingsgericht (HGW) en onderscheiden tijdens de lessen daarbij drie niveaus: basis-, verrijkings- (verkorte instructie en extra uitdagende verwerking) en instructieniveau (verlengde instructie en verlengde tijd om meer in te oefenen)