Ouderraad

Gepubliceerd: vrijdag 21 november 2014

De oudervereniging stelt zich ten doel om ook dit jaar weer activiteiten te organiseren voor onze kinderen.
Ouders waarvan één of meer kinderen op school zitten, zijn automatisch lid van de oudervereniging.
Voor het lidmaatschap vraagt de oudervereniging contributie.
Bij de start van het nieuwe schooljaar ontvangt U informatie van de oudervereniging over
de hoogte van de bijdrage en de wijze van innen.
Via een "Financieel Overzicht" legt het bestuur van de oudervereniging jaarlijks verantwoording af over de besteding van de gelden.
Als ouders de bijdrage niet voldoen, kan dat tot gevolg hebben, dat hun kind(eren) niet aan de activiteiten die mede uit de ouderbijdrage bekostigd worden, kan/kunnen deelnemen.

 

 

 

Hieronder volgt een beknopt overzicht van de activiteiten die ( mede) door de oudervereniging georganiseerd worden:

Sinterklaas

Kerst: Door de oudervereniging wordt voor de hele school een kerstbrunch verzorgd.

Carnaval: De oudervereniging organiseert i.s.m. de leerkrachten een carnavalsmiddag.

Pasen: Er is altijd een Paasactiviteit, maar altijd anders. De ene keer kiezen we voor een speurtocht, maar zit het
weer niet mee, dan kiezen we voor een activiteit binnenshuis. De Paashaas is er dan ook altijd bij!

Sportdag:Tegen het einde van het schooljaar hebben we de sportdag.
Na afloop is er voor de hele school een ijsje.

Afsluiting schooljaar: Op het schoolplein een samenzijn van leerlingen, ouders en
leerkrachten. Bij een hapje en een drankje wordt dan het afgelopen schooljaar geëvalueerd! Dit is altijd heel gezellig.

Al met al zijn er dus heel wat activiteiten te organiseren.
Hiervoor komt het bestuur van de oudervereniging een keer per maand bij elkaar.
Per activiteit wordt er een werkgroep gevormd, die dan ook nog een paar keer bij elkaar komt.
Dit is meestal onder schooltijd. Mocht U, nadat U dit gelezen heeft, interesse hebben om ook bestuurslid te worden van de oudervereniging, dan horen wij dat natuurlijk graag!

Hits: 4439