Nieuwsbrief Oktober 2021

Nieuwsbrief Oktober 2021

Nieuwsbrief oktober 2021

De bladeren vallen, het is herfst en...

Nieuwe Website

Nieuwe Website

Eindelijk is het zover. De nieuwe website van onze school is klaar.

Nieuwsbrief juni 2021

Nieuwsbrief juni 2021

Beste ouders,

De zomer is al begonnen, we hebben nog een paar schoolweken te...

Onze kernwaardes

Veiligheid

We willen allemaal, dat basisschool Mijn Spoor voor iedereen een prettige school is, waar je graag bent en waar je succes haalt in leren en werken.

Verantwoordelijkheid

Wij willen kwalitatief goed en passend onderwijs waarbij de kinderen cognitieve en sociaalemotionele vaardigheden verder ontwikkelen, waardoor zij groeien tot verantwoordelijke burgers.

Verbinding

Samen spelen, samen werken en samen leven zien wij als basis voor een optimaal leef- en werkklimaat, waarbij ouders, kinderen en personeel de verbindende factor zijn.