Medezeggenschapsraad

Gepubliceerd: vrijdag 21 november 2014

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit ouders en leerkrachten die praten over de inhoud, de organisatie van het onderwijs en het beleid op school.

De MR vergadert 5x per schooljaar en overlegt daar met de directie en het schoolbestuur over onderwerpen zoals besteding van geld en gebruik van gebouwen, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de manier waarop ouders kunnen meehelpen binnen het onderwijs en andere activiteiten, het kiezen van leermethodes en verbeteringen van het onderwijs in het algemeen.

Elk belangrijk besluit dat het bestuur wil nemen wordt voorgelegd aan de MR.

Op zijn beurt kan de MR een standpunt kenbaar maken aan het bestuur.

Kort samengevat heeft dus de MR bij veel schoolzaken advies en/of instemmingsrecht richting bestuur en de schoolleiding.

Vertegenwoordiging van ouders in de MR geeft een uitstekende mogelijkheid om positieve invloed uit te oefenen op het schoolbeleid.

Zo vormen de ouders en de leerkrachten van de MR een raad waarin belangen van de school worden behartigd, dus voor de kinderen, ouders en leerkrachten.

Voor verder informatie over medezeggenschap zie:

www.infowms.nl

 

De blauw gemarkeerde teksten zijn Hyperlinks. Door hierop te klikken krijgt u meer informatie.

 

 

 Mogen wij ons voorstellen

 

 

De leden van de M.R zijn:

 

   
Functie Namens de ouders:
Notulist Mervr. J. van de Stouwe
  Dhr. C.J. van Arkel
 Penningmeester Dhr. N. Weijers
  Namens de leerkrachten:
Secrataris Mevr. W. Gerards
Voorzitter Mevr. A.Kölgen
  Mevr. J. Stollman

 

 

Agenda en Notulen Mr vergadering Schooljaar 2017-2018

   Movare Beleidsplan 2016-2020
Oktober Notulen
December Agenda
  Jaarplan-activiteitenplan
  Medezeggenschapsstatuut
  MR-reglement
 December Notulen
Januari Agenda
 Januari Notulen
   
april  Agenda
 april  Notulen
mei Agenda
 mei Notulen
juni Agenda
 juni Notulen

 

Ingekomen stukken GMR Schooljaar 2017-2018

 

 December 2017 Actie en besluitenlijst
 Februari 2018 GMR thema avond
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

Ingekomen stukken GMR Schooljaar 2016-2017

Augustus 2016 Opzeggen vertrouwen
  Cursusaanbod
  Bekostiging
  notulen juli
 September 2016 Info Cursusaanbod
  GMR vergadering
  Agenda
  Regiobijeenkomsten
  Regiooverleg
oktober 2016 Notulen
november 2016 Notulen GMR vergadering
  Algemene informatie
  Aanmeldingsformulier verdiepingscursus
  Informatie betreffende regiobijeenkomsten
  aanmeldingsformulier regiobijeenkomsten
Januari 2017 Communiqué
  Scholing en overzicht
Maart 2017 Informatie update
   

  

Hits: 3220