Vakantierooster

Vakantierooster schooljaar 2019-2020
Voor alle scholen van Onderwijsstichting MOVARE geldt de vakantieregeling Zuid- en Midden-Limburg, zoals deze is voorgesteld door de regionale Initiatiefgroep Vakantieregeling en is vastgesteld door het College van Bestuur, na verkregen positief advies van de GMR.

 

Herfstvakantie 
maandag 14 oktober 2019 tot en met vrijdag 18 oktober 2019

Kerstvakantie 
 maandag 23 december 2019 tot en met vrijdag 3 januari 2019
 

Carnavalsvakantie 
maandag 24 februari 2020 tot en met vrijdag 28 februari 2020

Pasen

maandag 13 april 2020

Meivakantie 
maandag 20 april 2020 tot en met dinsdag 5 mei 2020

Hemelvaart 
donderdag 21 mei 2020 en vrijdag 22 mei 2020

Pinksteren 
maandag 1 juni 2020

Zomervakantie 
vrijdag  10 juli 2020 tot en met vrijdag 21 augustus 2020